COleDataSource::DelaySetData

nieważne DelaySetData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL ) Stała;

Parametry

cfFormat

Format schowka, w której dane są umieszczane. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartością zwróconą przez macierzysty Windows RegisterClipboardFormat funkcji.

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC opisującego format, w którym dane ma zostać zastąpiony. Podaj wartość dla tego parametru, jeśli chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeśli jest NULL, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do obsługi, zmieniając zawartość źródła danych. OnSetData zostanie wywołany w ramach dzieje. To ustawienie jest używane tylko, gdy ramach zwraca źródła danych z COleServerItem::GetDataSource. Jeśli DelaySetData nie jest wywoływana, funkcji OnSetData nigdy nie zostanie wywołana. DelaySetData powinna zostać wywołana dla każdego format schowka lub FORMATETC , którą obsługujesz.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz struktura FORMATETC w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterClipboardFormat w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::GetDataSource, COleDataSource::OnSetData

Index