Członkowie klasy COleDataObject

Budowa

COleDataObject Obiekt COleDataObject.

Operacje

AttachClipboard Dołącza obiektu danych, który jest w Schowku.
IsDataAvailable Sprawdza, czy dane są dostępne w określonym formacie.
GetData Kopie danych z dołączonego obiektu danych OLE w określonym formacie.
GetFileData Kopie danych z dołączonego obiektu danych OLE do wskaźnika CFile w określonym formacie.
GetGlobalData Kopie danych z dołączonego obiektu danych OLE do HGLOBAL w określonym formacie.
BeginEnumFormats Przygotowuje się do jednego lub kilku kolejnych zaproszeń GetNextFormat.
GetNextFormat Zwraca następny dostępny format danych.
Dołącz Dołącza określonego obiektu danych OLE COleDataObject.
Wydanie Odłącza i zwalnia skojarzony obiekt IDataObject.
Odłączanie Odłącza skojarzony obiekt IDataObject.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Wykres hierarchii

Index