COleDataObject

COleDataObject nie klasy podstawowej.

Klasa COleDataObject jest używana w danych przeniesień na pobieranie danych w różnych formatach ze Schowka, poprzez przeciąganie i upuszczanie lub element OLE osadzonych. Te rodzaje transfery danych zawierają źródła i miejsca docelowego. Źródło danych jest zaimplementowany jako obiekt klasy COleDataSource . W każdym przypadku, gdy aplikacji docelowej zostało porzucone w nim danych lub jest proszony o operacji wklejania ze Schowka, należy utworzyć obiekt klasy COleDataObject.

Klasa ta umożliwia określenie, czy dane istnieją w określonym formacie. Można także wyliczyć formatów dostępnych danych lub sprawdzić, czy dany format jest dostępne, a następnie pobrać dane w formacie. Pobieranie obiektu może być osiągnięte na różne sposoby, łącznie z wykorzystaniem CFile, HGLOBALlub strukturę STGMEDIUM.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz STGMEDIUM strukturze OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu danych obiektów w aplikacji, zobacz artykuł obiekty danych i źródeł danych (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC HIERSVR | Próbki MFC OCLIENT

Zobacz też COleDataSource, COleClientItem, COleServerItem, COleDataSource::DoDragDrop, CView::OnDrop

Index