COleDataObject::Release

nieważne Release ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wydania własności IDataObject obiekt, który został wcześniej skojarzony z obiektem COleDataObject . IDataObject był związany z COleDataObject , wywołując Dołączanie lub AttachClipboard jawnie lub w ramach. Jeżeli parametr bAutoRelease Dołącz ma wartość FALSE, obiekt IDataObject nie zostanie zwolnione. W tym przypadku obiekt wywołujący jest odpowiedzialna za dopuszczanie IDataObject przez wywołanie IUnknown::Release.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::Attach, COleDataObject::COleDataObject, COleDataObject::Detach

Index