COleDataObject::Detach

LPDATAOBJECT Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu danych OLE, który został odłączony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby odłączyć obiekt COleDataObject z jego skojarzony obiekt danych OLE nie zwalniając obiekt danych.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::Attach, COleDataObject::Release

Index