COleDataObject::COleDataObject

COleDataObject ( );

Uwagi

Tworzy obiekt COleDataObject . Wywołanie COleDataObject::Attach lub COleDataObject::AttachClipboard musi być dokonana przed wywołaniem innych funkcji COleDataObject.

Uwaga   Ponieważ jeden z parametrów do obsługi przeciągnij i upuść jest wskaźnik do COleDataObject, nie istnieje potrzeba do wywołania tego konstruktora możliwość przeciągania i upuszczania.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::Attach, COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject::Release

Index