COleDataObject::BeginEnumFormats

nieważne BeginEnumFormats ( );

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu przygotowania do wezwań do GetNextFormat do pobierania listę formatów danych z elementu.

Po wywołaniu BeginEnumFormatsznajduje się pozycja pierwszego format obsługiwany przez ten obiekt danych. Kolejne wywołania GetNextFormat będzie wyliczyć listy dostępne formaty w obiekcie danych.

Aby sprawdzić dostępność danych w określonym formacie, użyj COleDataObject::IsDataAvailable.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDataObject::EnumFormatEtc w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDataObject::Get&NextFormat, COleDataObject::IsDataAvailable

Index