Członkowie klasy COleCurrency

Budowa

COleCurrency Obiekt COleCurrency.

Atrybuty

GetStatus Pobiera stan (ważności) tego obiektu COleCurrency.
Operacja SetStatus Ustawia stan (ważności) dla tego obiektu COleCurrency.

Operacje

SetCurrency Ustawia wartość tego obiektu COleCurrency.
Formatu Generuje przedstawienie sformatowany ciąg obiektu COleCurrency.
ParseCurrency Odczytuje wartości waluty z ciągiem i ustawia wartość COleCurrency.

Operatory

operatora waluty Konwertuje wartość COleCurrency na WALUTĘ.
operatora = Kopiuje wartość COleCurrency.
operatora +,- Dodaje, odejmuje i zmienia znak wartości COleCurrency.
operator +=-= Dodaje i odejmuje wartość COleCurrency z tego obiektu COleCurrency.
operatora *, / Skaluje przez wartość całkowitą wartość COleCurrency.
operatora * = / = Skaluje tej wartości COleCurrency wartość całkowitą.
operator ==, lt, < = itp. Porównuje dwie wartości COleCurrency.

Członkowie danych

m_cur Zawiera podstawowe waluty dla tego obiektu COleCurrency.
m_status Zawiera stan tego obiektu COleCurrency.

Archiwum/Dump

lt operatora; & lt; Wyświetla wartość COleCurrency CArchive lub CDumpContext.
operatora gt; & gt; Nakłady obiektu COleCurrency z CArchive.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Wykres hierarchii

Index