COleCurrency

COleCurrency nie klasy podstawowej.

Hermetyzuje ramki obiektu COleCurrency typ danych Waluta automatyzacji OLE. Waluta jest zaimplementowany jako 8-bajtowe, wartość całkowitą dopełnienia skalowane przez 10 000. Daje to szereg stałoprzecinkowych z 15 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego i 4 cyfry po prawej stronie. Typ danych Waluta jest bardzo przydatne dla obliczeń walutowych lub jakiegokolwiek obliczenia stałoprzecinkowe gdzie ważna jest dokładność. Jest to jedna z możliwych typów dla wariant typ danych Variant automatyzacji OLE.

COleCurrency implementuje również niektóre podstawowe operacje arytmetyczne w tym stałoprzecinkowe typu. Obsługiwane operacje zostały wybrane do kontroli błędów zaokrąglania, które występują podczas obliczeń stałoprzecinkowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz waluty i WARIANTU wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

# include lt;afxdisp.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też COleVariant

Index