COleCurrency::SetStatus

void operacja SetStatus (CurrencyStatus nStatus);

Parametry

nStatus

Nowy stan dla tego obiektu COleCurrency.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić stan (ważności) tego obiektu COleCurrency . Wartość parametru nStatus jest zdefiniowany przez typ CurrencyStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleCurrency.

wylicz {CurrencyStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Przestroganbsp;  Ta funkcja jest dla zaawansowanych sytuacji programowania. Funkcja ta nie zmienia dane w tym obiekcie. Będzie to najczęściej używany do ustaw status na null lub invalid. &Należy zauważyć, że operator przypisania (operatora =) i SetCurrency Ustaw stan do obiektu na podstawie wartości źródła.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::GetStatus, COleCurrency::operator =, COleCurrency::SetCurrency, COleCurrency::m_status

Index