COleCurrency::SetCurrency

void SetCurrency (długi nUnits, długo nFractionalUnits);

Parametry

nUnits, nFractionalUnits

Wskazanie jednostki i część ułamkową (w 1/10, 000's) wartości mają być kopiowane do tego obiektu COleCurrency.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zespołów i część ułamkową tego obiektu COleCurrency.

Jeśli wartość bezwzględna części ułamkowej jest większa niż 10 000, dokonano korekty odpowiednich jednostek, jak pokazano w trzecim następujące przykłady.

Należy zauważyć, że jednostki i część ułamkową są określane przez podpisane wartości długie. Czwarte miejsce następujące przykłady pokazuje, co się dzieje, gdy parametry mają różne znaki.

Przykład

COleCurre&ncy curA; nbsp;          / / wartość: 0.0000
curA.SetCurrency (4, 500);    / / wartość: 4.0500
curA.SetCurrency (2, 11000);  / / wartość: 3.1000
curA.SetCurrency (2, -50);    / / wartość: 1.9950

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::COleCurrency, COleCurrency::operator =, COleCurrency::m_cur

Index