COleCurrency::operator walut

operatora waluty ( ) stała;

Uwagi

Ten operator zwraca struktury waluty , którego wartość jest kopiowany z tego obiektu COleCurrency.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wprowadzenia waluty w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::m_cur, COleCurrency::SetCurrency

Index