COleCurrency::operator lt; <>, & gt;

przyjaciel CDumpContextamp; operatora << (CDumpContext & dc, COleCurrency curSrc );

przyjaciel CArchiveamp; operatora << (CArchive & ar, COleCurrency curSrc );

przyjaciel CArchiveamp; operatora >> (CArchive & ar, COleCurrency & curSrc );

Uwagi

Wstawiania COleCurrency (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywania do archiwum. Ekstrakcji (>>) operatora obsługuje ładowanie z archiwum.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDumpContext, CArchive

Index