COleCurrency::operator +=-=

COleCurrencyamp stała; operator += (const COleCurrency & Waluta );

COleCurrencyamp stała; operatora-= (const COleCurrency & Waluta );

Uwagi

Te podmioty gospodarcze umożliwiają dodawanie i odejmowanie wartość COleCurrency do i z tego obiektu COleCurrency.

Jeśli jeden z argumentów ma wartość null, stan tego obiektu COleCurrency ma wartość null.

Jeśli przepełnienie operacji arytmetycznej, stan ten obiekt COleCurrency jest ustawiony na nieprawidłowy.

Jeśli albo z argumentów jest nieprawidłowy i nie ma innych wartości null, stan ten obiekt COleCurrency jest ustawiony na nieprawidłowy.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::operator +, -, COleCurrency::GetStatus

Index