COleCurrency::operator * = / =

COleCurrency& stała; operatora * = (długi nOperand );

COleCurrency& stała; operatora / = (długi nOperand );

Uwagi

Te operatory pozwalają na skali tej wartości COleCurrency wartość integralną.

Jeśli argument COleCurrency ma wartość null, stan tego obiektu COleCurrency ma wartość null.

Jeśli przepełnienie operacji arytmetycznej, stan ten obiekt COleCurrency jest ustawiony na nieprawidłowy.

Jeśli argument COleCurrency jest nieprawidłowe, stan ten obiekt COleCurrency jest ustawiony na nieprawidłowy.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::operator *, /, COleCurrency::GetStatus

Index