COleCurrency::operator *, /

COleCurrency operatora * (długi nOperand ) stała;

COleCurrency operatora / (długi nOperand ) stała;

Uwagi

Te operatory pozwalają na skali COleCurrency wartość przez wartość integralną.

Jeśli argument COleCurrency ma wartość null, stan wynikową wartość COleCurrency jest równa null.

Jeśli przepełnienie operacji arytmetycznej lub niedopełnienie, stan wynikową wartość COleCurrency jest nieprawidłowa.

Jeśli argument COleCurrency jest nieprawidłowe, stan wynikową wartość COleCurrency jest nieprawidłowa.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::operator * = / =, COleCurrency::GetStatus

Index