COleCurrency::m_status

Uwagi

Typ ten element członkowski danych jest typ wyliczeniowy CurrencyStatus, która jest zdefiniowana w klasie COleCurrency.

wylicz {CurrencyStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Stan obiektu COleCurrency jest nieprawidłowy w następujących przypadkach:

Więcej informacji na temat działań, które mogą ustawił stan invalid, zobacz następujące funkcje składowe:

Przestroganbsp;  Jest członkiem danych dla zaawansowanych sytuacji programowania. &Należy użyć funkcji elementów członkowskich inline GetStatus i funkcji SetStatus. Zobacz operacja SetStatus dalsze ostrzeżenia dotyczące wyraźnie ustawienie tego członka danych.

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::GetStatus, COleCurrency::SetStatus

Index