COleCurrency::GetStatus

CurrencyStatus GetStatus () stała;

Wartość zwracany

Zwraca stan tej wartości COleCurrency.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie statusu (ważności) danego obiektu COleCurrency.

Wartość zwracany jest zdefiniowany przez typ CurrencyStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleCurrency.

wylicz {CurrencyStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Stan obiektu COleCurrency jest nieprawidłowy w następujących przypadkach:

Więcej informacji na temat działań, które mogą ustawił stan invalid, zobacz następujące funkcje składowe:

Omówienie COleCurrency |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCurrency::SetStatus, COleCurrency::m_status

Index