Członkowie klasy COleConvertDialog

Członkowie danych

m_cv Struktura, która kontroluje zachowanie okna dialogowego.

Budowa

COleConvertDialog Obiekt COleConvertDialog.

Operacje i atrybuty

DoModal Wyświetla okno dialogowe OLE Zmień element.
DoConvert Wykonuje konwersję określone w oknie dialogowym.
GetSelectionType Pobiera typ zaznaczenia wybrane.
Procedura GetClassID Pobiera identyfikator CLSID skojarzone z wybranego elementu.
GetDrawAspect Określa, czy należy narysować element jako ikona.
GetIconicMetafile Gets a handle to metapliku skojarzone z formularzem ikoniczna tego elementu.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index