COleConvertDialog

Klasa COleConvertDialog jest używana w oknie dialogowym Konwertowanie OLE. Utwórz obiekt klasy COleConvertDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COleConvertDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_cv . Struktura m_cv jest typu OLEUICONVERT. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Uwaga   Kod generowany AppWizard kontenera używa tej klasy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICONVERT struktury w dokumentacji OLE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog

Index