COleConvertDialog::m_cv

Uwagi

Struktura typu OLEUICONVERT używane w celu sterowania zachowaniem okno dialogowe Konwertuj. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, albo bezpośrednio, albo poprzez funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICONVERT struktury w dokumentacji OLE.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog::COleConvertDialog, COleConvertDialog::DoModal

Index