COleConvertDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) Stała;

Wartość zwracany

Rodzaj wybór dokonany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu określenia typu konwersji wybranego w oknie dialogowym Konwertowanie.

Wartość zwracany typ są określane przez typ wyliczeniowy Zaznaczenie , zgłoszonych w klasie COleConvertDialog.

wylicz zaz&naczenia
{
 nbsp; noConversion,
   convertItem,
   activateAs
}

Krótkie opisy tych wartości wykonaj:

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog

Index