COleConvertDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) Stała;

Wartość zwracany

Metody potrzebne do renderowania obiektu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik wybrał opcję wyświetlania zaznaczonego elementu jako ikona. Wywołanie funkcji tylko po DoModal zwraca IDOK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania aspekt, zobacz FORMATETC struktura danych w dokumentacji OLE.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog

Index