COleConvertDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe Konwertowanie OLE.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_cv , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje, które zostało wprowadzone przez użytkownika do okna dialogowego.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleConvertDialog::m_cv, COleConvertDialog::DoConvert, COleConvertDialog::GetSelectionType, COleConvertDialog::GetClassID, COleConvertDialog::GetDrawAspect, COleConvertDialog::GetIconicMetafile

Index