COleControl::ThrowError

nieważne ThrowError ( SCODE sc, UINT nDescriptionID, UINT nHelpID = -1 );

nieważneThrowError (SCODEsc,LPCTSTRpszDescription=nHelpID=UINTNULL,0);

Parametry

sc

Wartość kodu sta&nu należy podać. Aby uzyskać pełną listę możliwych kodów zobacz articlenbsp; Formantów ActiveX: zaawansowane tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

nDescriptionID

Identyfikator zasobu ciągu wyjątku należy podać.

nHelpID

Identyfikator pomocy tematu należy podać na.

pszDescription

Ciąg zawierający wyjaśnienie wyjątek należy podać.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu zasygnalizowania wystąpienia błędu w formantu. Ta funkcja powinna zostać wywołana tylko z wewnątrz funkcji Get lub Set właściwości OLE lub wprowadzaniem w życie metoda automatyzacji OLE. Jeśli zachodzi potrzeba sygnału błędy, które powstaną w innym czasie, należy ognia zapasów zdarzenie błędu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireError, COleControl::DisplayError

Index