COleControl::SetText

nieważne SetText ( LPCTSTR pszText );

Parametry

pszText

Wskaźnik ciąg znaków.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, należy ustawić wartość zapasów z kontroli podpis lub właściwości tekstu.

Należy zauważyć, że zapasów właściwości Caption i tekst są zarówno mapowanych na tę samą wartość. Oznacza to, że zmiany dokonane w albo właściwość automatycznie zmieni się zarówno właściwości. Ogólnie formant powinien obsługiwać zapasów podpis lub właściwości tekstu, ale nie obu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetText, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnTextChanged

Index