COleControl::SetNotSupported

nieważne SetNotSupported ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w miejsce zestawu funkcji jakiejkolwiek własności w przypadku gdy zmiana wartości właściwości formantu użytkownika nie jest obsługiwane. Przykładem byłby właściwość, która jest przeznaczona tylko do odczytu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleControl::Get&NotSupported

Index