COleControl::SetNotPermitted

nieważne SetNotPermitted ( );

Uwagi

Wywołania tej funkcji, gdy BoundPropertyRequestEdit nie powiedzie się. Ta funkcja generuje wyjątek typu COleDispScodeException do wskazania, że zestaw operacji nie było dozwolone.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::BoundPropertyRequestEdit

Index