COleControl::SetModifiedFlag

nieważne SetModifiedFlag ( BOOL bModified = TRUE );

Parametry

bModified

Nowa wartość formantu Zmodyfikowana flagi. Wartość TRUE wskazuje, że zmodyfikowano formantu Państwa; Fałsz wskazuje, że stan sterowania właśnie zostały zapisane.

Uwagi

Wywołanie, że ta funkcja zawsze, gdy nastąpi zmiana, która wpłynie na Twój kontroli stanu. Na przykład jeśli wartością właściwości trwałe zmiany, wywołanie tej funkcji z bModified TRUE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::IsModified

Index