COleControl::SetInitialSize

nieważne SetInitialSize ( int cx, int cy );

Parametry

cx

Początkową szerokość formantu OLE w pikselach.

cy

Początkowa wysokość formant OLE w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w sieci konstruktora ustawić początkowy rozmiar formantu. Rozmiar początkowy jest mierzona w jednostkach urządzenia lub pikseli. Zalecane jest, że to wywołanie dokonywane w konstruktorze Jeśli formant.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index