COleControl::SetInitialDataFormats

wirtualne nieważne SetInitialDataFormats ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu zainicjowania listę formatów danych obsługiwanych przez formant.

Domyślna implementacja określa dwóch formatach: CF_METAFILEPICT i właściwość trwałe.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index