COleControl::SetForeColor

nieważne SetForeColor ( OLE_COLOR dwForeColor );

Parametry

dwForeColor

Wartość OLE_COLOR stosowaną do narzędzia rysowania formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić wartość właściwości ForeColor formantu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tej właściwości i inne powiązane właściwości, dodając niestandardowe właściwości notyfikacji, w okręgu przykładowy samouczek Programu Visual C++ samouczki i artykułu formantów ActiveX: właściwości w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor, COleControl::OnForeColorChanged

Index