COleControl::SetFont

nieważne SetFont() ( LPFONTDISP pFontDisp );

Parametry

pFontDisp

Wskaźnika do interfejsu wysyłania czcionek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zapasów właściwości czcionki formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFont, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnFontChanged

Index