COleControl::SetFocus

CWnd * SetFocus ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu window CWnd , który dotychczas miał fokus lub NULL jeśli istnieje takie okna.

Uwagi

Jeśli formant jest aktywny i bez okien, ta funkcja powoduje formantu kontenera okno do posiadania fokus, w imieniu formantu. Fokus kieruje klawiatury aby oknie kontenera, a kontenera wywołuje wszystkie klawiatury kolejnych wiadomości do obiektu OLE, który wywołuje SetFocus. Dowolnego okna, który dotychczas miał fokus traci ona.

Jeśli formant nie jest bez okien, ta funkcja powoduje, że formant się przedsięwziąć posiadania fokus (równoznaczny z CWnd::SetFocus).

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFocus

Index