COleControl::SetCapture

CWnd * SetCapture ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu window CWnd , otrzymanymi poprzednio sygnału wejściowego myszy.

Uwagi

Jeśli formant jest aktywny i bez okien, ta funkcja powoduje formantu kontenera okno do posiadania przechwytywania myszy w imieniu formantu.

W przeciwnym przypadku ta funkcja powoduje, że formant, się przedsięwziąć posiadania przechwytywania myszy, (taki sam, jak CWnd::SetCapture).

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetCapture, COleControl::ReleaseCapture

Index