COleControl::SetBorderStyle

nieważne SetBorderStyle ( krótkim sBorderStyle );

Parametry

sBorderStyle

Nowy styl obramowania do celów kontroli; 0 oznacza brak obramowania i 1 wskazuje obramowanie normalne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić wartość właściwości BorderStyle formantu. Okno Kontrola będzie odtworzony i o nazwie OnBorderStyleChanged.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetBorderStyle, COleControl::OnBorderStyleChanged

Index