COleControl::SetBackColor

nieważne SetBackColor ( OLE_COLOR dwBackColor );

Parametry

dwBackColor

Wartość OLE_COLOR stosowaną do tła rysunku formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić wartość właściwości BackColor formantu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tej właściwości i inne powiązane właściwości, dodając niestandardowe właściwości powiadomienia w okręgu przykładowy samouczek Programu Visual C++ samouczki i artykułu formantów ActiveX: właściwości w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetForeColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::OnBackColorChanged

Index