COleControl::SetAppearance

nieważne SetAppearance ( krótkim sAppearance );

Parametry

sAppearance

Krótkie (VT_I2) wartość stosowaną do wyglądu formantu. Wartość zero Ustawia wygląd formantu na płaskim i wartość 1 ustawia wygląd formantu na 3D.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić wartość właściwości wyglądu formantu. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości zapasów, zobacz formantów ActiveX: właściwości w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetAppearance, COleControl::OnAppearanceChanged

Index