COleControl::SerializeVersion

DWORD SerializeVersion ( C&Archiveamp; ar, DWORD dwVersionDefault, BOOL bConvert = TRUE );

Wartość zwracany

Numer wersji formantu. Jeśli ładowania określonego archiwum SerializeVersion zwraca informacje o wersji załadowane z tego archiwum. W przeciwnym razie zwraca bieżącą wersję.

Parametry

ar

Obiekt CArchive serializować do lub z.

dwVersionDefault

Numer wersji formantu.

bConvert

Wskazuje, czy trwałe dane powinny być przeliczane na najnowszych format, podczas zapisywania, lub utrzymać w tym samym formacie, że miał on w momencie został załadowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować Państwo informacje o wersji formantu.

Można poprawić wydajność binarne trwałość formantu, przy użyciu SerializeVersion, SerializeExtenti SerializeStockProps do zastąpienia COleControl::Serialize. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz kod na SerializeExtent. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące optymalizowania inicjowania, zobacz formantów ActiveX: optymalizacja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SerializeExtent, COleControl::SerializeStockProps, COleControl::ResetVersion

Index