COleControl::SerializeStockProps

nieważne SerializeStockProps ( C&Archiveamp; ar );

Parametry

ar

Obiekt CArchive serializować do lub z.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować stanu zapasów właściwości COleControl : wygląd, kolor tła, BorderStyle, podpis, włączone, czcionki, ForeColor i tekst. Opis właściwości zapasów, zobacz formantów ActiveX: dodawanie właściwości Stock.

Można poprawić wydajność binarne trwałość formantu, przy użyciu SerializeStockProps, SerializeExtenti SerializeVersion do zastąpienia COleControl::Serialize. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz kod na SerializeExtent. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące optymalizowania inicjowania, zobacz formantów ActiveX: optymalizacja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SerializeExtent, COleControl::SerializeVersion, COleControl::ResetStockProps

Index