COleControl::SelectStockFont

CFont * SelectStockFont ( CDC * pDC );

Wartość zwracany

Wskaźnik do poprzednio wybranego obiektu CFont . CDC::SelectObject należy użyć, aby wybrać tę czcionkę do kontekstu urządzenia po zakończeniu.

Parametry

pDC

Kontekstu urządzenia, do którego zostanie wybrana czcionka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wybierz właściwość Font zapasów do kontekstu urządzenia.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index