COleControl::SelectFontObject

CFont * SelectFontObject ( CDC * pDC, CFontHolder& fontHolder );

Wartość zwracany

Wskaźnik wcześniej wybrane czcionki. Gdy obiekt wywołujący zakończy wszystkie operacje rysunku, które korzystają z fontHolder, należy ponownie zaznaczyć wcześniej wybrane czcionki przez przepuszczenie jako parametr do CDC::SelectObject.

Parametry

pDC

Wskaźnik na obiekt kontekstu urządzenia.

fontHolder

Odwołanie do obiektu CFontHolder , reprezentujących czcionki mają być wybrane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wybierz czcionkę do kontekstu urządzenia.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index