COleControl::ScrollWindow

void ScrollWindow ( int xAmount, int yKwota, LPCRECT lpRect = NULL, LPCRECT lpClipRect = NULL );

Parametry

xAmount

Określa ilość w jednostkach urządzenia, przewijania poziomego. Ten parametr musi być wartością ujemną do przewijania w lewo.

yAmount

Określa wysokość, w jednostkach urządzenia, verticall przewijania. Ten parametr musi być wartością ujemną aby przewijać w górę.

lpRect

Punkty do obiektu CRect lub struktury RECT , która określa część obszaru klienckiego obiektu OLE do przewijania, klient współrzędne okna zawierającego. Jeśli lpRect ma wartość NULL, obszaru klienckiego cały obiekt OLE jest przewijane.

lpClipRect

Punkty do obiektu CRect lub struktury RECT , która określa prostokąt klip. Tylko piksele wewnątrz prostokąta są przewijane. Bity poza prostokątem pozostają niezmienione, nawet jeżeli są one w prostokącie lpRect . Jeśli lpClipRect ma wartość NULL, nie przycinania jest wykonywane na prostokąt przewijania.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu umożliwienia bez okien obiekt OLE, aby przewinąć na obszarze jego w miejscu aktywnego obrazu na ekranie.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index