COleControl::ResetVersion

nieważne ResetVersion ( DWORD dwVersionDefault );

Parametry

dwVersionDefault

&Numer wersji ma być przypisany do control.nbsp;

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zainicjowania numer wersji do określonej wartości.

Można poprawić wydajność binarne inicjowania kontroli, przy użyciu ResetVersion i ResetStockProps do zastąpienia COleControl::OnResetState. Zobacz przykład w ResetStockProps. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące optymalizowania inicjowania, zobacz formantów ActiveX: optymalizacja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ResetStockProps, COleControl::SerializeVersion

Index