COleControl::ReleaseCapture

BOOL ReleaseCapture ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wydania myszy przechwytywania. Jeśli formant ma obecnie przechwytywania myszy, przechwytywanie jest zwalniana. W przeciwnym wypadku funkcja ta nie ma wpływu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetCapture, COleControl::GetCapture

Index