COleControl::Refresh

nieważne Odświeżania ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wymusić repaint formant OLE.

Ta funkcja jest obsługiwana przez klasy bazowej COleControl jako metodę zapasów, o nazwie Odśwież. Pozwala to użytkownikom formantu OLE do odświeżenia kontroli o określonej godzinie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, zobacz artykuł formantów ActiveX: metody w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::InvalidateControl

Index