COleControl::RecreateControlWindow

nieważne RecreateControlWindow ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zniszczenia i ponownie okno formantu. Może to być konieczne, jeśli trzeba zmienić bity styl okna.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index