COleControl::PreModalDialog

nieważne PreModalDialog ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji przed do wyświetlania jakichkolwiek modalnego okna dialogowego. Ta funkcja musi wywołać, aby kontenera można wyłączyć wszystkie jego najwyższego poziomu systemu windows. Po modalnego okna dialogowego zostały wyświetlone, następnie należy wywołać PostModalDialog.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::PostModalDialog

Index