COleControl::PostModalDialog

nieważne PostModalDialog ( );

Uwagi

Nazwać tę funkcję, po wyświetleniu każdego modalnego okna dialogowego. Ta funkcja musi wywołać, aby kontenera można włączyć wszystkie okna najwyższego poziomu wyłączone przez PreModalDialog. Tej funkcji należy łączyć się z wywołania PreModalDialog.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::PreModalDialog

Index