COleControl::ParentToClient

wirtualne UINT ParentToClient ( LPCRECT lprcBounds, LPPOINT pPoint, BOOL bHitTest = FALSE ) stała;

Wartość zwracany

Jeśli bHitTest jest Fałsz, funkcja zwraca HTNOWHERE. Jeśli bHitTest jest TRUE, zwraca położenie, w którym punkt nadrzędnego (kontener) wylądował w obszaru klienckiego formantu OLE i jest jedną z następujących wartości testu trafienia myszy:

Parametry

lprcBounds

Wskaźnik granice formantu OLE w kontenerze. Nie obszaru klienckiego, ale obszar całego kontroli, włącznie z obramowaniami i pasków przewijania.

pPoint

Wskaźnik do obiektu nadrzędnego (kontener) pkt przetłumaczona na współrzędne obszaru klienckiego formantu.

bHitTest

Określa, czy jest badanie trafień do zrobienia w punkcie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwia translację współrzędnych pPoint do klienta współrzędnych. Wejściowy pPoint jest względem pochodzenia nadrzędnego (górny lewy róg kontenera). Na wyjściu pPoint jest względem pochodzenia obszaru klienckiego formantu OLE (górny lewy róg obszaru klienckiego formantu).

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ClientToParent, COleControl::GetClientOffset

Index